Lira Carcaixentina som una banda musical a Carcaixent que comptem amb escola i diferents bandes. Tenim banda infantil i juvenil a més d'una banda simfónica totes elles formades per grans artistes.

També hem actuat a la Sagrada Família de Barcelona.

facebook

LIRA CARCAIXENTINA :: Banda Sinfónica. CARCAIXENT (Valencia)          info@liracarcaixentina.org

© PiensaNet